“Ya istiklal ya ölüm noktasında açtığımız TBMM milli iradenin egemen olmasını sağlamış köklü bir değişimdi. Cumhuriyetin ilanı da milli istiklal mücadelesinin askeri ve siyasi zaferinin sonunda ve de vakti geldiğinde ortaya çıkmış ve milli hakimiyeti taclandırmış köklü bir değişimdir.

Cumhuriyetin ilanı yenilikçilik ve değişimcilik sathında, mazimizde yaklaşık bir asır evvel kendini göstermiş en modern inkılap hareketidir. Cumhuriyet ve cumhuriyetçilik, ona bağlı bütün değişim, demokratik tarihimizin en gözde gelişimidir. Bu sebeple cumhuriyet bayramı hasseten kutlu olsun.